กองบืนปีกติดลำตัว ขส.ทบ фото

2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0