กองบืนปีกติดลำตัว ขส.ทบ фото

2
3
1
0
0
4
0
0
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0